Ogólnopolski Sprawdzian Wytrzymałości i Wszechstronności Stylowej – 2021